สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

จักร        เป็นอาวุธประจำกายของวิษณุและพระนารายณ์ ที่มีความเฉียบคมมาก
เพชร     เป็นเครื่องประดับชั้นสูงที่มีราคามาก มีความแข็งแกร่ง และทอดแสงเป็นประกายแวววาวชวนมองอยู่เป็นนิจ

ความหมายรวม
หมายความว่า ลูกเหลือง-ดำ ทุกคนเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด ทันคน (ประดุจกงจักร) และ แฝงไว้
                                                   ซึ่งความเข้มแข็ง อดทน (ประดุจเพชร)


อักษรย่อ         น.ผ.