ภาพกิจกรรม
นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์
วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2565 ครูและนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์และการแสดง โรงเรียนน้ำผุด ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและอนุรักษ์สืบสานประเพณีการไหว้ครูนาฏศิลป์รวมถึงแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณครู ประกอบพิธีโดยอาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 2564) จัดโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปะการแสดงและนวัตกรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2565,10:10   อ่าน 679 ครั้ง