ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวน นักเรียนโรงเรียนน้ำผุดใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 44) 26 พ.ค. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีนและวิชาเอกพลศึกษา (อ่าน 149) 24 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูพลศึกษาและครูภาษาจีน (อ่าน 232) 17 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาจีนและพลศึกษา (อ่าน 320) 28 มี.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 471) 05 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนน้ำผุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง (อ่าน 334) 09 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (อ่าน 498) 09 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ” (อ่าน 484) 09 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (อ่าน 495) 08 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "การนิเทศติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565" (อ่าน 463) 08 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุของสถานศึกษา” (อ่าน 480) 08 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุของสถานศึกษา” (อ่าน 463) 07 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรับมอบอุปกรณ์กีฬา โครงการแบ่งปันสร้างรอยยิ้มให้น้อง (อ่าน 400) 07 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง (อ่าน 381) 06 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (อ่าน 356) 05 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดร้องเพลงประกอบละครเวที ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ (อ่าน 355) 02 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมรินทร์ สุขสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (อ่าน 450) 01 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานที่ PSU Roadshow : TCAS66” (อ่าน 419) 30 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการอบรมเรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต (อ่าน 357) 29 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ SDU Open House 2022 (อ่าน 361) 25 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมถวายราชสดุดี วางพลวงมาลาและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 367) 25 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 411) 23 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียน (อ่าน 420) 23 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “โครงการออกกำลังกายด้วยวิถีชาวหนองห้าง” (อ่าน 408) 22 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมร่วมแสดงความอาลัยงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนักเรียน (อ่าน 385) 19 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยฯ (อ่าน 385) 19 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "“การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยฯ" (อ่าน 387) 18 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแสดงพิธีเปิดการประชุมระดับชาติ (อ่าน 391) 17 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ (อ่าน 424) 16 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา (อ่าน 386) 15 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ ระบบ MOE Safety Center (ระบบสถานศึกษาปลอดภัย) (อ่าน 1141) 15 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ สพม.ตรัง กระบี่ (อ่าน 380) 14 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ตะวันตก (อ่าน 389) 13 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมร่วมแสดงความยินกับข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนน้ำผุด (อ่าน 300) 11 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทดสอบบุคลิกภาพทางอาชีพ (อ่าน 281) 11 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำผุด (อ่าน 292) 11 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแสดงความยินดี ต้อนรับคุณครูจุรีรัตน์ ลิ่มศิริ (อ่าน 296) 11 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการอบรมเพื่อเตรียมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง (อ่าน 305) 10 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. (อ่าน 291) 09 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมลอยกระทง ย้อนวันวาน สืบสานประเพณีไทย (อ่าน 303) 08 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันประกวดกระทงลอย (อ่าน 300) 08 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันออกแบบเกียรติบัตรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ่าน 304) 04 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย (อ่าน 330) 04 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสภรรยาคุณครูนิวัฒน์ เอียดชะตา คลอดบุตร (อ่าน 322) 03 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 297) 03 พ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการให้โอวาทเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 280) 31 ต.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 492) 28 ต.ค. 65
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและอบรมการปฐมพาบาลเบื้องต้น (อ่าน 276) 28 ต.ค. 65
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน คลอดบุตร (อ่าน 288) 28 ต.ค. 65
ประชุมครูจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 289) 27 ต.ค. 65