ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนน้ำผุด เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 393) 18 ม.ค. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา (อ่าน 449) 18 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ส (อ่าน 464) 16 ธ.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ (อ่าน 454) 09 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์ (อ่าน 445) 07 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา (อ่าน 438) 03 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ (อ่าน 484) 24 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ (อ่าน 450) 23 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ส (อ่าน 471) 16 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ (อ่าน 461) 02 พ.ย. 63
ประกาศ เรื่องระเบียบทรงผมของนักเรียนโรงเรียนน้ำผุด (อ่าน 3316) 30 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลอเมริกา (EXchange Visitor Program) (อ่าน 3256) 23 มิ.ย. 63
ประกาศเรื่องค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนน้ำผุด ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3308) 03 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3298) 02 พ.ค. 63