กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกศรินทร์ พงษ์เพ็ชร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชไมพร เชื้อดวงผูย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

Mr.James Barbar Sagayno
ครูอัตราจ้าง